ثبت نام

▬ تعریف ماموریت جدید برای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
▬ ثبت‌نام بیش از 44 هزار داوطلب در تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام‌نور و غیرانتفاعی
▬ اولین "قرص هوشمند" دنیا مجوز گرفت
▬ زیست‌شناسان یک سوسک را 3 چشمی کردند
▬ بازی گسل‌هایی که موجب تفاوت در تلفات دو زلزله کرمانشاه و بم شد
▬ آزمایش موفق اولین داروی اوتیسم